De verschillende type IPL en lasersystemen worden besproken, waarbij wordt uitgelegd welke je het beste kunt inzetten bij verschillende indicaties. Dit gebeurt op een transparante manier, onafhankelijk van een merk. Onderdelen die voor mij het meest relevant waren zijn: paradoxale haargroei, het gebruik van de pulsduur, PIH en melasma. Het klinisch redeneren vond ik ook super interessant!! Er zijn interessante indicaties aan bod gekomen met mogelijke oplossingen. Door het klinisch redeneren kan ik zoveel mogelijk contra-indicatie uitsluiten en een zo gepast mogelijke oplossing bieden.De docenten waren zeer duidelijk in hun voordracht en hadden enorm veel kennis van zaken!