De reden dat ik deze cursus wilde volgen, is dat ik vind dat er tijdens de opleiding Huidtherapie te weinig aandacht besteed is aan de theorie rondom lasertherapie en de koppeling daarvan naar de praktijk. Ik zou deze cursus aan iedereen aanraden die van de opleiding afkomt. Voornamelijk voor degenen die gaan werken met laserapparatuur, omdat deze cursus het mogelijk maakt gericht te werk te gaan en het risico op complicaties tot een minimum te beperken. Maar ook voor huidtherapeuten die niet met laserapparatuur werken is deze cursus zinvol, omdat zij na het doorlopen van deze cursus zeer gericht zouden kunnen doorverwijzen. Mijn enthousiasme voor deze cursus komt vooral voort uit het feit dat er tijdens de cursus voldoende aandacht is besteed aan het doorlopen van denkstappen, welke je nodig hebt voor het maken van een gepast behandelplan.