Raad van Advies

“If you want to go far, go together” een visie waar wij ons als expertisecentrum volledig in kunnen vinden. HUYD heeft daarom een Raad van Advies samengesteld, bestaande uit twee experts die ons als geen ander kunnen prikkelen, uitdagen, inspireren en adviseren. Zij zijn onze kritische noot en streven er samen met ons naar om onze doelen te realiseren en onze grenzen te verleggen.

Chhetri Ober MSc.

In 2000 heeft Chhetri de opleiding oefentherapie Cesar afgerond. Na zes jaar docentschap werd Chhetri in de gelegenheid gesteld om als projectleider te helpen bij het vernieuwen van het onderwijs van de opleiding huidtherapie, Hogeschool Utrecht. Om deze rol goed te kunnen vervullen volgde Chhetri intensieve projectleiderscursussen, de masteropleiding Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en onderwijs in de filosofie en veranderkunde. Sinds 2006 heeft Chhetri als projectleider en adviseur bij 22 andere opleidingen binnen het hoger onderwijs gewerkt.  
Inmiddels is hij algemeen directeur van de Pronaos Groep b.v. en stuurt hij projecten aan bij grote onderwijs- en zorginstellingen en bedrijven waar vraagstukken liggen op het gebied van leren. Hij heeft als missie om het hoger onderwijs in Nederland te verbeteren.

“Met de oprichting van de Raad van Advies laten Roos en Kim zien dat zij zichzelf scherp willen houden in hun rol als docent/trainer en ondernemer. Ambitieuze doelstellingen worden zelden zonder zweet en tranen bereikt. Ik heb heel veel waardering voor mensen zoals Kim en Roos die niet voor de makkelijkste weg kiezen. Ondernemerschap betekent niet dat je alles alleen hoeft te doen. Door mijn ervaring als ondernemer, projectleider en adviseur in het hoger onderwijs verwacht ik dat ik hen scherp kan houden over de koers die zij gaan varen met HUYD. Naast dat het hele prettige personen zijn om mee samen te werken, zie ik ook dat zij de potentie hebben om de huidzorg in de volle breedte te professionaliseren. Deelname aan de Raad van Advies houdt mij ook scherp. Niets is namelijk zo lastig als goed advies dat je aan anderen geeft zelf ook op te volgen.”


Anonieme expert

Na het afronden van twee universitaire opleidingen heeft deze expert zich ontwikkeld als directeur van een zelfstandig behandelcentrum voor Dermatologie. Deze expert heeft inmiddels 17 publicaties op zijn naam en laat daarmee de meerwaarde zien van het science based handelen binnen de huidzorg. Met zijn kennis en ervaring, o.a. op het gebied van onderzoek, heeft hij een belangrijke rol in onze Raad van Advies. Hij is zeer kundig, kritisch en bovenal een goede mentor die ons prikkelt onze grenzen te verleggen.