Privacyverklaring

HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals, gevestigd aan De Regenboog 21 2421 JX Nieuwkoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. HUYD gaat zorgvuldig met je gegevens om. In deze privicyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij nodig hebben en waarvoor wij deze gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

HUYD verwerkt persoonsgegevens die je met ons deelt via het inschrijfformulier en het contactformulier op de website. Ook gegevens die je invult om je aan te melden voor de nieuwsbrief of die je per email, telefoon of via social media aan ons doorgeeft worden verwerkt om je verzoek goed af te kunnen handelen. Ook tijdens het volgen van scholing worden gegevens verzameld.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • KP-nummer of nummer van het SKIN register (indien van toepassing)
 • Gegevens met betrekking tot de scholing die je volgt, zoals aanwezigheid, voortgang, toets resultaten, de resultaten uit de evaluatie en of de scholing (met goed gevolg) is afgerond
 • Gegevens die je vrijwillig mailt, telefonisch doorgeeft, achterlaat op social media of invult in enquêtes.

Doelstellingen voor het verwerken van persoonsgegevens en bewaartermijn

HUYD verzameld niet meer gegevens dan noodzakelijk om de inschrijving, (financiële) administratie, scholing en verzoeken goed af te kunnen handelen. HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Gegevens inschrijving en administratie: Voor de administratieve afhandeling van je deelname aan scholing en het congres verzamelt HUYD NAW-gegevens, facturatie- en betalingsgegevens. Indien je scholing wilt volgen met STAP-subsidie, dan verzamelt HUYD enkel NAW-gegevens. HUYD hanteert de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Scholingsgegevens: Tijdens de scholing en het congres verzamelt HUYD gegevens op basis waarvan kan worden beoordeeld of de activiteit met goed gevolg is afgerond. HUYD bewaart deze gegevens ten behoeve van de accreditatie en eventuele STAP-subsidie gedurende 7 jaar.
 • De online opleidingen van HUYD vinden plaats in een persoonlijke online leeromgeving. HUYD slaat hierin de naam en het email adres van de deelnemer op en maakt voor iedere deelnemer een persoonlijk account met inloggegevens aan. De deelnemer is verplicht om na de eerste keer inloggen een eigen wachtwoord te kiezen. De gegevens in deze online leeromgeving worden bewaard om de opleiding beschikbaar te houden voor de deelnemer.
 • Gegevens nieuwsbrief: het e-mailadres wordt gebruikt om de geïnteresseerde periodiek te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen de huidzorg en HUYD. Via de link in de nieuwsbrief kun je je afmelden waarna de gegevens direct worden gewist.
 • Enquêtegegevens: het e-mailadres dat vrijwillig door een persoon wordt ingevuld om HUYD meer informatie te geven over de behoefte aan scholing. HUYD gebruikt deze gegevens uit marktonderzoek voor de ontwikkeling van producten en diensten. Het emailadres wordt binnen 1 maand na de start van de enquête gewist. Uitkomsten van het enquêteformulier worden geanonimiseerd
 • Gegevens die worden gedeeld via e-mail, telefoon, het contactformulier op de website en social media worden door HUYD gebruikt voor een goede afhandeling van het verzoek en binnen 3 maanden na afronding van het verzoek gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we met derde delen:

 • Digitale financiële administratie ‘iMUIS’
  • NAW-gegevens, facturatie- en betalingsgegevens
 • De ontwikkelaar van de HUYD congres App ‘Let’s get digital’
  • Naam en e-mailadres
 • Onze hostingpartij ‘Antagonist’
  • Gegevens inschrijfformulier, contactformulier, toetsresultaten, gegevens in e-mail.
 • Nieuwsbrief ‘Mailchimp’
  • E-mailadres
 • Evaluatieformulier scholing en congres ‘Google forms’
  • Naam en e-mailadres
 • Enquêteformulier marktonderzoek ‘Google forms’
  • E-mailadres
 • Online leeromgeving ‘Moodle’
  • Naam, e-mailadres, voortgang, toetsresultaten en evaluatie.

HUYD deelt tevens gegevens met accreditatiebureau St. ADAP en het SKIN register ten behoeve van de aanvraag van accreditatiepunten wanneer dit van toepassing is. Indien de scholing wordt bekostigd met STAP-subsidie zal HUYD de benodigde gegevens delen met het UWV ten behoeve van de aanvraag en bekostiging via STAP-subsidie.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookie beleid

Om deze website zo goed mogelijk te laten werken worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Voor deze cookies hebben we je toestemming niet nodig.

Met analytische cookies meten we het gebruik van de website. Op basis daarvan kunnen we de website optimaliseren.  Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de verkregen gegevens. Deze zij niet te herleiden naar personen waardoor we je toestemming niet nodig hebben. HUYD deelt geen persoonsgegevens met Google en HUYD heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, lees je in het privicybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

HUYD maakt geen gebruik van tracking cookies waardoor we geen toestemming nodig hebben.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens

HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@huydexpertise.nl

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huydexpertise.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Privacyklacht indienen

Ben je het niet eens met hoe HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals omgaat met jouw persoonsgegevens? Laat het ons dan weten. Indien we er samen niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, Je kunt in dat geval een klacht indienen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

HUYD | Expertisecentrum voor Huidprofessionals
De Regenboog 21
2421 JX Nieuwkoop
info@huydexpertise.nl

Vragen over persoonsgegevens en het geldende privacybeleid kunnen ten alle tijden aan HUYD worden gesteld via info@huydexpertise.nl

Wijzigingen

HUYD-Expertisecentrum voor Huidprofessionals kan deze privacyverklaring en het cookie beleid wijzigen. We raden dan ook aan deze privicyverklaring en het cookie beleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privicyverklaring en het cookie beleid is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2023.