Ons expertisecentrum heeft de audit voor het CRKBO succesvol afgerond en voldoet daarmee aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs!

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) is een onafhankelijke organisatie die onderzoekt of opleidingsinstituten aan kwaliteitseisen voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit. Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Als gevolg van de positieve afronding van de audit staat HUYD als erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO register. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. Dit betekent dat een onderwijsinstelling regelmatig wordt gecontroleerd en beoordeeld op alle onderdelen waaraan een beroepsopleiding moet voldoen. Gekeken wordt naar de kwaliteit van de opleidingsinstelling zoals de transparantie van de informatie en de verwachting van de cursisten.

Door middel van deze erkenning is het tevens mogelijk om opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Als expertisecentrum streven wij naar optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Registratie in het CRKBO is dan ook een mooie erkenning voor hetgeen waar wij voor staan: professionaliteit, transparantie en klantvriendelijkheid.