Klachtenprocedure

Wij zien graag dat u tevreden bent over de door ons verleende diensten. Bent u niet tevreden? Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. Wij verzoeken u uw klacht of suggestie aan ons kenbaar te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om uw klacht op te lossen en naar de toekomst toe soortgelijke klachten te voorkomen. Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld door HUYD.

Klachten dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij HUYD per e-mail. De klacht kan uiterlijk tot een maand na afronding van de cursus of opleiding ingediend worden. Binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, zal een bevestiging van ontvangst worden verstuurd. Wij streven ernaar uw klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. Klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden binnen de genoemde termijn beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de reactietermijn.

HUYD streeft ernaar samen met u tot een passende oplossing te komen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u zich wenden tot Kim Kamminga via 06-25096104, hierna te noemen; onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. Uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend voor HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals . Eventuele consequenties worden door HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Vragen en klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld door HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals. Kim van der Meer en Roos Visser fungeren als klachtenfunctionarissen.

Klachten moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HUYD – Expertisecentrum voor huidprofessionals nadat men de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De klacht kan uiterlijk tot een maand na afronding van de cursus of opleiding ingediend worden. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat men zijn of haar rechten ter zake verliest.

Klachten en de afhandelingswijze hiervan worden geregistreerd en voor de termijn van een jaar bewaard.