De eerste IPL en lasertherapie cursus met deze leuke en leergierige groep huidtherapeuten was een groot succes!

In de ochtend zijn diverse inhoudelijke presentaties gegeven om een goede basis te leggen voor het middagprogramma. Er werd gestart met de kenmerken van zowel IPL als lasertherapie. De principes van licht-weefsel interactie werden vervolgens uitgebreid besproken om de invloed van de behandelparameters en -variabelen inzichtelijk te maken. Om deze kennis in de praktijk gestructureerd en systematisch toe te passen werden de denkstappen om tot een juiste redenatie te komen toegelicht.

Na een gezellige lunch stonden de vier chromoforen centraal. Aan de hand van interactieve opdrachten werden de behandelparameters specifiek afgestemd. Hierbij stond klinische besluitvorming, en dus het verwoorden en verantwoorden van de keuzes, centraal.

Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat de visie van de cursus, het klinisch redeneren, als enorm leerzaam werd ervaren. Hierbij een aantal mooie quotes van onze cursisten:

“Hoog niveau, direct toepasbaar”

“Ik heb geleerd zelf na te denken en te verantwoorden waarom ik voor bepaalde laserinstellingen kies i.p.v. simpelweg de kaart die bij de laser ligt uitlezen.”

“De cursus heeft mij bewust gemaakt van mijn handelen.”

“De theorie die ik heb geleerd en geoefend kon ik de volgende dag gelijk in de praktijk toepassen. Het heeft mij bewuster gemaakt van mijn handelen. Een MUST in het werkveld.”
Op naar de volgende cursus; wij hebben er zin in!